Z dniem 1. 07.2015 zostało dokonane przekształcenie działalności gospodarczej na zasadzie prawnej sukcesji uniwersalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: MAGA-BIOTAL Sp.z o.o.iso 9001:2008
44-100 Gliwice, ul. Opolska 3,
tel/fax: (032) 2316667, tel: (032) 2791278
contact@maga-biotal.pl

data aktualizacji: 21.04.2016


Wartość projektu : 313.260,00 zł; Wartość dofinansowania: 154.800, 00 zł


Wartość projektu : 22.000,00 zł; Wartość dofinansowania: 12.300, 00 zł