iso 9001:2015

44-100 Gliwice, ul. Opolska 3,
tel/fax: (032) 2316667, tel: (032) 2791278
contact@maga-biotal.pl

data aktualizacji: 03.04.2019


Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
rzetelnafirma.pl

rzetelna-firma-logo


Wartość projektu : 313.260,00 zł; Wartość dofinansowania: 154.800, 00 zł


Wartość projektu : 22.000,00 zł; Wartość dofinansowania: 12.300, 00 zł